Om FND

Konferens och årsmöte 2024

12-14 november i Halmstad

Flyer

Material från konferensen FND 2022

Nu finns material i form av abstrakts, keynotes och program tillgängliga här på vår webbplats.  

Konferensen FND 2022

Arrangerades av Mittuniversitetet. Du hittar abstrakt, keynotes och program från konferensen här.

Konferensen FND 2020

Här kan du ladda hem abstracten och årsmöteshandlingar från konferensen FND 2020

Om FND

Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik, förkortat FND, är en förening som fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Föreningen är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personer intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete i naturvetenskapernas didaktik.

Föreningen skall därför på olika sätt verka för att överbygga den klyfta som ofta förekommer mellan forskning och praxis och därmed genom olika strategiska insatser aktivt arbeta med att sprida forskningsresultat i såväl lärarutbildning som skolans verksamhet. Inom Sverige vill FND verka främst gentemot följande aktörer – forskarutbildningar inom NV-didaktik (t ex FontD, lic-forskarskolor för verksamma lärare), lärarutbildare och lärare i såväl högre utbildning som skola, Skolverket, Kungliga Vetenskapsakademin, Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT), Nationella resurscentra i de naturvetenskapliga ämnena, Biologilärares förening, Fysikersamfundet, Kemistsamfundet.

På så sätt kan FND få ett reellt inflytande över svensk utbildning inom naturvetenskap på alla nivåer – från förskola till universitet. FND försöker också på olika sätt att fånga upp internationella trender inom forskningen i naturvetenskapernas didaktik.