FND 2020

Konferensen FND 2020 ägde rum 11-12 november och arrangeras av Göteborgs Universitet. Temat är ”Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik”.

Här kan du ladda ner alla abstract från konferensen

Under konferensen ägde även FND:s årsmöte rum.

Se även konferensens egen hemsida:

https://idpp.gu.se/samverkan/konferenser/fnd-konferens2020

Kallelse och handlingar till årsmötet 2020

FND-årsmöte-2020 Protokoll

Verksamhetsberättelse FND 2018-2020

Verksamhetsplan FND 2020-2022

Kallelse FND årsmöte 2020

Bokslut

Valberedningens förslag till ny styrelse samt revirorer för FND 2020-2022

Länkar

Nationella resurscentra

Nationell centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för fysik

Kemilärarnas resurscentrum 

Ämnesföreningar

Biologilärarnas förening 

Kemisamfundet

Svenska fysikersamfundet

Nationella konferenser

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning 2018 

FND 2018 Malmö 7-8 november 2018

Internationella konferenser

ERIDOB 2018  Zaragoza 2-6 juli 2018

NARST 2018 Atlanta 10-13 mars 2018

ESERA 2019 Bologna 26-30 augusti 2019

Science centers

Svenska science centers