FND 2020

Konferensen FND 2020 äger rum 11-12 november och arrangeras av Göteborgs Universitet. Temat är ”Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik”.

På grund av det rådande läget med Coronaviruset kommer konferensen att genomföras på distans.

Under konferensen äger även FND:s årsmöte rum.

Viktiga datum

  • 1/9 Deadline för abstrakt
  • 20/9 Sista anmälningsdag

Se konferensens egen hemsida för information, anmälan m m:

https://idpp.gu.se/samverkan/konferenser/fnd-konferens2020

Länkar

Nationella resurscentra

Nationell centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för fysik

Kemilärarnas resurscentrum 

Ämnesföreningar

Biologilärarnas förening 

Kemisamfundet

Svenska fysikersamfundet

Nationella konferenser

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning 2018 

FND 2018 Malmö 7-8 november 2018

Internationella konferenser

ERIDOB 2018  Zaragoza 2-6 juli 2018

NARST 2018 Atlanta 10-13 mars 2018

ESERA 2019 Bologna 26-30 augusti 2019

Science centers

Svenska science centers