Styrelsen

Styrelse 2020-2022

Ordförande

Mats Lundström, Malmö Universitet

Ledamöter

Pernilla Granklint-Enochson, Högskolan i Halmstad

Per Högström, Högskolan i Halmstad

Karin Stolpe, Linköpings Universitet

Maria Åström, Göteborgs Universitet

Andreas Göransson, Linköpings Universitet

Adjungerade

Anna-Karin Westman, Mittuniversitetet (arrangörer av FND 2022)

Revisorer

Gunnar Jonsson, Mälardalens högskola

Agneta Rehn, Malmö Universitet

Revisorssuppleant

Jonte Bernhard, Linköpings Universitet

 

Valberedning

Magnus Oskarsson. Mittuniversitetet

Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad

Niklas Gericke, Karlstad Universitet