FND 2022

Forskning i naturvetenskapernas didaktik 2022

— praktiknära skolforskning

Mittuniversitetet, Campus Sundsvall 8-10 november 2022

Årsmöteshandlingar

Läs mer på konferensens egen hemsida där information publiceras fortlöpande: http://miun.se/fnd2022

Se även informationsbladet här (pdf): Save the date_FND 2022 final

FND 2020

Konferensen FND 2020 ägde rum 11-12 november och arrangeras av Göteborgs Universitet. Temat är ”Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik”.

Här kan du ladda ner alla abstract från konferensen

Under konferensen ägde även FND:s årsmöte rum.

Se även konferensens egen hemsida:

https://idpp.gu.se/samverkan/konferenser/fnd-konferens2020

Kallelse och handlingar till årsmötet 2020

FND-årsmöte-2020 Protokoll

Verksamhetsberättelse FND 2018-2020

Verksamhetsplan FND 2020-2022

Kallelse FND årsmöte 2020

Bokslut

Valberedningens förslag till ny styrelse samt revirorer för FND 2020-2022