FND 2022

Forskning i naturvetenskapernas didaktik 2022 hade temat ”Praktiknära skolforskning” och ägde rum vid  Mittuniversitetet, Campus Sundsvall 8-10 november 2022. Här hittar du dokument från konferensen.

Keynotes

Marianne Ødegaard: TETT PÅ NATURFAG I KLASSEROMMET – Resultater fra en videostudie

Per-Olof Wickman: Didaktik, didaktiska modeller och undervisningsutvecklande forskning

Anna-Karin Westman: Praktiknära forskning och skolsamverkan

Abstrakt från parallella sessioner

Abstrakt till parallella sessioner 8 november

Abstrakt till parallella sessioner 9 november

Abstrakt till parallella sessioner 10 november

Konferensprogram

Konferensprogram

Schema parallella sessioner

Årsmöteshandlingar

 

FND 2020

Konferensen FND 2020 ägde rum 11-12 november och arrangeras av Göteborgs Universitet. Temat är ”Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik”.

Här kan du ladda ner alla abstract från konferensen

Under konferensen ägde även FND:s årsmöte rum.

Se även konferensens egen hemsida:

https://idpp.gu.se/samverkan/konferenser/fnd-konferens2020

Kallelse och handlingar till årsmötet 2020

FND-årsmöte-2020 Protokoll

Verksamhetsberättelse FND 2018-2020

Verksamhetsplan FND 2020-2022

Kallelse FND årsmöte 2020

Bokslut

Valberedningens förslag till ny styrelse samt revirorer för FND 2020-2022